Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015 do 17.03.2016
Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

25 lat OSP Długołęka

Dodano o godzinie 10:12, 25 Czerwiec 2017

24 czerwca miała miejsce miła uroczystość obchodów 25-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Długołęka w gminie Opinogóra. W obchodach wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski wraz z posłami Anną Cicholską i Robertem Kołakowskim. Na uroczystość przybyli licznie przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujący z OSP- ... CZYTAJ WIĘCEJ

250-lecie nadania praw miejskich dla Żuromina

Dodano o godzinie 06:44, 24 Czerwiec 2017

23 czerwca w Żurominie odbyły się uroczyste obchody z okazji 250. rocznicy uzyskania praw miejskich. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. Św. Trójcy, sprawowana przez ks. dziekana Kazimierza Kowalskiego. W nabożeństwie wziął udział senator RP Jan Maria Jackowski  wraz z posłami Anną Cicholską i Robertem Kołakowskim. Obecni byli ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

Dodano o godzinie 17:36, 22 Czerwiec 2017

Senator Jan Maria Jackowski: Przepraszam, Panie Marszałku, że tak późno się zdecydowałem, bo pan marszałek… (Wicemarszałek Michał Seweryński: Jest jeszcze czas.) …już właściwie zamykał listę mówców. Dziękuję bardzo za dopuszczenie mnie do głosu. Chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że mimo wszystko ta ustawa, o której dzisiaj dyskutujemy, ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253

Dodano o godzinie 17:30, 22 Czerwiec 2017

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Szanowni Zebrani! Z uwagą przysłuchuję się tej debacie. I odnosząc się do wypowiedzi mojego znakomitego poprzednika, chcę przypomnieć pewną sytuację. Otóż na początku lat dziewięćdziesiątych „Gazeta Wyborcza” zaproponowała czy podjęła taką kampanię uświadamiającą, ... CZYTAJ WIĘCEJ

Jan Maria Jackowski: Myślę, że raport końcowy komisji ds. Amber Gold będzie porażający

Dodano o godzinie 15:47, 22 Czerwiec 2017

Foto: tv.rp.pl – Wiele na to wskazuje, że pan Michał Tusk był po prostu zatrudniony nie tyle ze względu na swoje talenty (…) ale ze względu na swoje nazwisko – powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE senator PiS Jan Maria Jackowski. Dodał, że spodziewa się, iż raport końcowy komisji od Amber Gold będzie „porażający”. Marcin Przeciszewski: ... CZYTAJ WIĘCEJ