Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

AKTUALNOŚCI

W Senacie RP- punkt porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego

Dodano o godzinie 08:10, 24 lipca 2021

Santor Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dyskutujemy o problemie reprywatyzacji nie pierwszy raz. W tej kadencji mieliśmy już okazję o tym dyskutować, również w poprzedniej kadencji, przy okazji gruntów warszawskich, była ożywiona dyskusja. Można powiedzieć, że taki generalny wniosek, jaki wynika z tych ... CZYTAJ WIĘCEJ