Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 13.11.2015                                        wiceprzewodniczący komisji od 19.11.2015
         Członek senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 13.11.2015                                                                                      do 17.03.2016
         Członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą                                                                                  od 17.03.2016

AKTUALNOŚCI

Europejskie dziedzictwo kulturowe – międzyparlamentarne posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego

Dodano o godzinie 11:35, 20 Listopad 2018

W drugim dniu pobytu w Brukseli , podczas sesji plenarnej, nastąpiło podsumowanie obrad. Spotkanie parlamentarzystów z 28 krajów odbyło się w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. W ciągu roku w całej Europie zorganizowanych zostało szereg inicjatyw i wydarzeń. Wszystkie miały na celu przybliżenie społeczeństwu ... CZYTAJ WIĘCEJ

Europejskie dziedzictwo kulturowe – międzyparlamentarne posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego

Dodano o godzinie 17:58, 19 Listopad 2018

W dniach 19 – 20.11. senator Jan Maria Jackowski, jako wiceprzewodniczący senackiej Komisji Kultury, przebywa w Brukseli na zaproszenie Komisji Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego. W związku z europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego bierze udział w międzyparlamentarnym posiedzeniu Komisji na temat „Europejskie dziedzictwo ... CZYTAJ WIĘCEJ