Członek senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu od 12.11.2019,   wiceprzewodniczący komisji od 04.12.2019
Członek Komisji Ustawodawczej od 12.11.2019

AKTUALNOŚCI

Oświadczenie związane z trzydziestą rocznicą powstania Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

Dodano o godzinie 10:40, 1 lipca 2022

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje oświadczenie jest związane z trzydziestą rocznicą powstania Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Powstanie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia było wynikiem głębokiej potrzeby społecznej – chodziło o to, aby skutecznie chronić życie poczętych dzieci i zdrowie ich matek. Wiele ruchów i organizacji ... CZYTAJ WIĘCEJ

W Senacie RP- punkt porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw

Dodano o godzinie 07:11, 30 czerwca 2022

Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Ministrze! Ja myślę, że ta dyskusja pokazuje nam, w jakim punkcie jesteśmy. Jesteśmy oczywiście… Mamy u progu, u naszych granic wojnę, mamy duży kryzys na rynkach paliw energetycznych, mamy wysokie ceny, mamy również niestabilność polityk klimatycznych i energetycznych ... CZYTAJ WIĘCEJ

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów

Dodano o godzinie 13:15, 28 czerwca 2022

W związku z informacją, która pojawiła się w przestrzeni publicznej, że Polska zamówiła ponad 200 milionów szczepionek przeciwko COVID-19, co oznacza, że każdy Polak, z noworodkami włącznie, mógłby przyjąć 5 dawek, a niektórzy po 6, zwracam się o informację w przedmiotowej sprawie. Ile dawek zostało zamówionych? Jaki był łączny koszt zakupu ... CZYTAJ WIĘCEJ